Papers & reports

De opvolging van marktwerking, een zinvol economisch instrument?

Alexis WalckiersP. Van Herreweghe, Carrefour de l’économie, 1(1): 54-68., January 2013