Papers & reports

Marktwerking, staatssteun en diensten van algemeen economisch belang – de rol van Artikel 86 EG (Competition, state aid and services of general economic interest – The role of Article 106 EC; in Dutch)

Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, The Royal Netherlands Economic Association., June 2009

Keywords: economics, state aid